Attentie

Čo je pozornosť?

Pozornosť je schopnosť sústrediť sa na určitú činnosť alebo informáciu a ignorovať rušivé vnemy. Je to dôležitý psychologický proces, ktorý ovplyvňuje našu schopnosť sústrediť sa, pamätať si veci a robiť rozhodnutia.

Ako sa pozornosť prejavuje?

Pozornosť sa môže prejavovať rôznymi spôsobmi, ako napríklad:

  • Koncentrovaná pozornosť – schopnosť sústrediť sa na jednu úlohu bez rozptyľovania
  • Rozptýlená pozornosť – schopnosť sústrediť sa na viacero vecí naraz
  • Selektívna pozornosť – schopnosť vyberať dôležité informácie a ignorovať nepodstatné

Pozornosť sa môže líšiť u rôznych ľudí a môže byť ovplyvnená rôznymi faktormi, ako je úroveň stresu, únavy alebo motivácie.

Pre viac informácií o pozornosti navštívte Wikipedia.