Cieľ predajnej činnosti

Cieľ aktivity predaja

Cieľom aktivity predaja je stanoviť jasné a merateľné ciele, ktoré majú byť dosiahnuté prostredníctvom predajných činností. Tieto ciele môžu byť stanovené na základe objemu predaja, počtu uzavretých obchodov, zvýšenia zisku alebo zlepšenia zákazníckej spokojnosti.

Príkladom cieľa aktivity predaja môže byť zvýšenie objemu predaja o 20% v porovnaní s predchádzajúcim rokom, uzavretie 50 nových obchodov za štvrťrok alebo zlepšenie zákazníckej spokojnosti na úroveň 90%.

Je dôležité, aby boli ciele aktivity predaja realistické a dosiahnuteľné, aby zamestnanci mali jasnú predstavu o tom, čo sa od nich očakáva a ako môžu prispieť k dosiahnutiu týchto cieľov.

Príklady cieľov aktivity predaja:

  • Zvýšenie objemu predaja o 10% v priebehu nasledujúcich 6 mesiacov.
  • Uzavretie 100 nových obchodov do konca roka.
  • Zlepšenie zákazníckej spokojnosti na úroveň 95% do konca štvrťroku.

Stanovenie jasných cieľov aktivity predaja je kľúčové pre úspešné riadenie predajných tímov a dosiahnutie obchodných cieľov spoločnosti.

Zdroj: Wikipedia