Čo sú tenké dáta v online reklame?

Čo je tenké údaje v online reklame?

Tenké údaje v online reklame sú informácie, ktoré sú nedostatočné na presnú analýzu a efektívne cielenie cieľového publika. Tieto údaje môžu byť nedostatočné, nepresné alebo zastarané, čo vedie k neefektívnym reklamným kampaniam a strate investícií.

Príklad: Ak reklamná sieť poskytne reklamnému partnerovi iba základné demografické údaje o užívateľoch, ako vek a pohlavie, bez podrobnejších informácií o ich záujmoch a správaní, môže to viesť k zbytočnému zobrazeniu reklám pred nezainteresovanými divákmi.

Preto je dôležité mať k dispozícii dostatočné a relevantné údaje pri plánovaní a vykonávaní online reklamných kampaní, aby boli úspešné a efektívne.

Pre viac informácií sa môžete pozrieť na Wikipédiu.