Expertné systémy

Expertní systémy

Expertní systémy jsou počítačové programy, které napodobují rozhodovací procesy lidských expertů v konkrétní oblasti. Tyto systémy využívají znalostní bázi a algoritmy pro poskytování doporučení a řešení problémů v dané oblasti.

Expertní systémy jsou často využívány v lékařství, finančnictví, inženýrství a dalších oblastech, kde je potřeba rychlého a efektivního rozhodování založeného na znalostech.

Příkladem expertního systému může být systém pro diagnostiku nemocí, který na základě symptomů pacienta a znalostní báze o různých onemocněních doporučí správnou diagnózu a léčebný postup.

Vlastnosti expertních systémů

  • Znalostní báze obsahující fakta a pravidla
  • Inference engine pro zpracování znalostí a rozhodování
  • Rozhraní pro komunikaci s uživatelem

Expertní systémy jsou užitečným nástrojem pro automatizaci rozhodovacích procesů a zlepšení efektivity v různých oblastech lidské činnosti.

Pro více informací o expertních systémech navštivte Wikipedii.