Finančná hodnota značky (FVB)

Finančná hodnota značky (FVB)

Finančná hodnota značky (FVB) je dôležitým ukazovateľom, ktorý meria celkovú hodnotu značky a jej vplyv na finančné výsledky spoločnosti. FVB zahŕňa množstvo faktorov, vrátane povedomia značky, lojality zákazníkov, trhovej pozície a schopnosti značky generovať príjmy.

Príklad: Značky ako Apple, Google alebo Coca-Cola majú vysokú finančnú hodnotu, ktorá sa prejavuje nielen vo výške ich tržieb, ale aj vo veľkej lojalite zákazníkov a silnej trhovej pozícii.

Investovanie do budovania a udržiavania silnej značky môže mať dlhodobé pozitívne dopady na finančné výsledky spoločnosti a jej celkovú hodnotu. FVB je preto dôležité sledovať a riadiť ho s cieľom maximalizovať hodnotu značky a dosiahnuť konkurenčnú výhodu.

Príklady finančnej hodnoty značky:

  • Apple
  • Google
  • Coca-Cola

Pre viac informácií sa môžete pozrieť na Wikipédiu.