Franchisingový systém

Franchisový systém

Franchisový systém je obchodný model, ktorý umožňuje jednotlivcom alebo skupinám ľudí, nazývaným franšízantom, prevádzkovať podnik pod značkou alebo obchodným menom iného subjektu, nazývaného franšízor. Franšízor poskytuje franšízantom práva a podporu na prevádzkovanie podniku výmenou za royalty alebo iné poplatky.

Príkladom franchisového systému môže byť fast food reťazec McDonald’s. Spoločnosť McDonald’s poskytuje franšízantom práva na používanie jej značky, receptov a postupov na výmenu za určité percento z ich tržieb. Týmto spôsobom môže mať McDonald’s prevádzku vo viac ako 100 krajoch sveta.

Výhodou franchisového systému pre franšízora je možnosť rýchleho rozšírenia značky bez potreby investovať do nových prevádzok. Pre franšízanta je výhodou možnosť prevádzkovať podnik pod uznávanou značkou so zabehnutým obchodným modelom.

Výhody franchisového systému:

  • Znížené riziko
  • Zabehnutý obchodný model
  • Podpora od franšízora

Franchisový systém je populárny v mnohých odvetviach, ako sú stravovanie, maloobchod, služby a ďalšie. Pre viac informácií sa môžete pozrieť na Wikipédiu.