Impulzívny nákup

Impulzivný nákup

Impulzívny nákup je nákup, ktorý je vykonaný náhle bez predchádzajúceho plánovania alebo úvahy. Tento druh nákupu sa často deje pod vplyvom emócií alebo impulzov a môže byť ovplyvnený rôznymi faktormi, ako sú reklamy, zľavy alebo iné podnety.

Príklady impulzívnych nákupov môžu zahŕňať nákup oblečenia, ktoré sa vám páči, hoci ho nepotrebujete, alebo nákup sladkostí po tom, čo ste videli reklamu na ne. Ďalším príkladom môže byť kúpa elektroniky len preto, že bola na zľave.

Impulzívne nákupy môžu mať krátkodobú radosť zo zakúpeného tovaru, ale môžu tiež spôsobiť následné ľútosť a pocit viny. Preto je dôležité byť obozretný pri impulzívnych nákupoch a zvážiť ich dôsledky.

S viac informáciami o impulzívnych nákupoch si môžete prečítať na Wikipédii.