Klasifikácia účtov

Klasifikácia účtov

Klasifikácia účtov sa používa na usporiadanie účtov v účtovnej knihe podľa ich funkcie a štruktúry. Účty sa delia do rôznych skupín na základe ich charakteristík a účelu. Táto klasifikácia je dôležitá pre presné vedenie účtovníctva a správne vykazovanie finančných informácií.

Existujú rôzne spôsoby klasifikácie účtov, vrátane klasifikácie podľa aktív, pasív, príjmov a výdavkov. Každá skupina účtov má svoje vlastné podkategórie a kritériá, podľa ktorých sa účty zaradzujú.

Príklady klasifikácie účtov sú:

  • Aktíva: hotovosť, pohľadávky, zásoby
  • Passíva: úverové záväzky, vlastný kapitál
  • Príjmy: tržby, úroky
  • Výdavky: náklady, platby

Klasifikácia účtov je základným kameňom účtovníctva a pomáha organizáciám udržiavať prehľad nad svojimi financiami a hospodárením.

Za viac informácií o klasifikácii účtov sa môžete pozrieť na Wikipédiu.