Kliknutia na reklamu

Kliknutia na reklamy

Kliknutia na reklamy sú dôležitým ukazovateľom úspešnosti online marketingu. Keď používatelia kliknú na reklamy, zvyšuje sa pravdepodobnosť, že sa dostanú na webovú stránku inzerenta a vykonajú požadovanú akciu, ako napríklad nákup produktu alebo vyplnenie formulára.

Príklad: Ak máte internetový obchod a umiestnite reklamu na sociálnej sieti, každé kliknutie na túto reklamu zvyšuje šancu, že sa zákazník dostane na vášu stránku a nakúpi niečo.

Je dôležité mať na pamäti, že nielen počet kliknutí je dôležitý, ale aj kvalita týchto kliknutí. Preto je dôležité mať cielenú reklamu, ktorá priláka relevantných návštevníkov a zvyšuje pravdepodobnosť konverzie.

Príklady cielenia reklamy:

  • Cielene reklamy na sociálnych sieťach
  • Reklamy zobrazované podľa vyhľadávaných kľúčových slov
  • Retargetingové reklamy pre užívateľov, ktorí navštívili vašu stránku

Ak chcete vedieť viac o kliknutiach na reklamy, môžete sa pozrieť na Wikipédiu.