Konsolidovaná metropolitná štatistická oblasť

Konsolidovaná metropolitná štatistická oblasť

Konsolidovaná metropolitná štatistická oblasť (CMSA) je definovaná ako geografická oblasť, ktorá zahŕňa hlavné mesto a jeho okolité oblasti, ktoré sú ekonomicky a sociálne prepojené. Je to dôležitý koncept pre analytikov a urbanistov, ktorí študujú dynamiku veľkých mestských oblastí.

Príkladom CMSA môže byť New York-Newark, ktorá zahŕňa New York City a jeho okolité oblasti v štátoch New York a New Jersey. Táto oblasť má veľkú hustotu obyvateľstva a je jednou z najväčších metropolitných oblastí na svete.

CMSA môže zahŕňať viacero mien, ale vždy zahŕňa hlavné mesto a jeho okolie. Tento koncept sa používa na štúdium migrácie, hospodárskeho rastu a urbanizácie vo veľkých mestských oblastiach.

Príklady konsolidovaných metropolitných štatistických oblastí

  • Los Angeles-Long Beach-Anaheim
  • Chicago-Naperville-Elgin
  • Dallas-Fort Worth-Arlington

Tieto príklady ukazujú rôzne veľké mestá a ich okolie, ktoré tvoria konsolidované metropolitné štatistické oblasti. Tieto oblasti sú dôležité pre plánovanie a rozvoj mestskej infraštruktúry.

Pre viac informácií o konsolidovaných metropolitných štatistických oblastiach navštívte Wikipédiu .