Kontextová sieť

Kontextuálna sieť

Kontextuálna sieť je typ neurónovej siete, ktorá sa používa na analýzu textu a porozumenie kontextu slov a viet. Táto sieť je schopná spracovať informácie a vytvoriť vzťahy medzi slovami na základe ich významu a kontextu, v ktorom sa vyskytujú.

Príkladom kontextuálnej siete je model BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers), ktorý bol vyvinutý spoločnosťou Google. Tento model je schopný porozumieť jazyku na vyššej úrovni a dosiahnuť výborné výsledky v rôznych úlohách spojených s analýzou textu.

Kontextuálne siete sa často používajú v oblastiach ako spracovanie prirodzeného jazyka, strojové preklady a analýza sentimentu. Ich schopnosť porozumieť kontextu a významu slov je veľmi užitočná pri vytváraní inteligentných systémov, ktoré sú schopné správne interpretovať a odpovedať na ľudský jazyk.

Pre viac informácií o kontextuálnych sieťach navštívte Wikipedia.