Makrosegmentácia

Makrosegmentácia

Makrosegmentácia je proces rozdelenia trhu na veľké skupiny zákazníkov na základe spoločných charakteristík. Tieto charakteristiky môžu zahŕňať demografické informácie, záujmy, správanie a potreby zákazníkov.

Jedným z príkladov makrosegmentácie môže byť rozdelenie trhu na zákazníkov podľa veku. Napríklad, spoločnosť predávajúca hračky môže rozdeliť trh na segmenty detí vo veku od 0-5 rokov, 6-12 rokov a 13-18 rokov.

Ďalším príkladom môže byť rozdelenie trhu na zákazníkov podľa ich záujmov. Napríklad, spoločnosť zameraná na outdoorové vybavenie môže mať makrosegmenty pre turistov, rybárov a cyklistov.

Proces makrosegmentácie pomáha spoločnostiam lepšie pochopiť ich zákazníkov a prispôsobiť svoje marketingové stratégie tak, aby oslovili konkrétne segmenty zákazníkov.

Príklady makrosegmentácie:

  • Podľa geografického umiestnenia
  • Podľa demografických charakteristík (vek, pohlavie, príjem)
  • Podľa záujmov a preferencií
  • Podľa správania a nákupného vzoru

Pre viac informácií o makrosegmentácii sa môžete pozrieť na Wikipédiu.