Marketingová komunikácia

Marketingová komunikácia

Marketingová komunikácia je dôležitá súčasť marketingového mixu, ktorý sa zameriava na správu a prenos správ medzi firmou a jej zákazníkmi. Hlavným cieľom marketingovej komunikácie je zvyšovať povedomie o značke, zlepšiť imidž spoločnosti a ovplyvniť rozhodovanie zákazníkov.

Existuje niekoľko foriem marketingovej komunikácie, vrátane reklamy, PR činností, priamej komunikácie so zákazníkmi a komunikácie na sociálnych médiách. Každá forma má svoje vlastné výhody a nevýhody a je dôležité vybrať tú správnu kombináciu pre dosiahnutie požadovaných výsledkov.

Príklady marketingovej komunikácie:

  • Televízna reklama na nový produkt
  • Tlačová správa o novinke vo firme
  • E-mailový newsletter s ponukou pre verných zákazníkov
  • Interakcia so zákazníkmi na sociálnych sieťach

Ak sa chcete dozvedieť viac o marketingovej komunikácii, môžete si prečítať viac na Wikipédii.