Medialets

Medialets

Medialets je technologická spoločnosť zameraná na mobilnú reklamu a analýzu dát. Ich platforma umožňuje reklamným agentúram a vydavateľom vytvárať a spravovať mobilné reklamy, ako aj sledovať výkonnosť kampaní.

Medzi hlavné produkty Medialets patrí:

  • Medialytics – nástroj na analýzu dát, ktorý pomáha reklamným agentúram posúdiť účinnosť ich kampaní a optimalizovať ich výkon.
  • Creator – platforma na tvorbu interaktívnych mobilných reklám, ktoré zaujmú používateľov a zlepšia ich angažovanosť.
  • Server – technológia na doručovanie reklám na mobilné zariadenia s vysokou presnosťou a efektívnosťou.

Medialets sa stala jednou z popredných spoločností v oblasti mobilnej reklamy a pomáha značkám dosahovať ich ciele prostredníctvom inovatívnych riešení a analytických nástrojov.

Pre viac informácií o Medialets navštívte Wikipedia.