Merchandising

Merchandising

Merchandising je marketingový proces, ktorý sa zameriava na predaj a propagáciu tovarov prostredníctvom rôznych kanálov a prostriedkov. Cieľom merchandisingu je zvýšiť povedomie značky, zlepšiť predajnosť produktov a vytvoriť priaznivý dojem u zákazníkov.

Príklady merchandisingu:

  • Umiestnenie produktov na viditeľných miestach v obchode
  • Vytváranie atraktívnych výkladov a zobrazení produktov
  • Používanie licencovaných postávok alebo log na produktoch

Merchandising môže byť dôležitým nástrojom pre značky a obchody na zvyšovanie predaja a zlepšovanie zákazníckej skúsenosti. Je nevyhnutné mať dobre premyslený merchandisingový plán a sledovať jeho účinnosť a výsledky.

Pre viac informácií o merchandisingu navštívte Wikipedia.