Negatívne kľúčové slová

Negatívne kľúčové slová

Kľúčové slová sú dôležité pre optimalizáciu vyhľadávačov, no nie všetky kľúčové slová sú dobré pre vašu webovú stránku. Existujú aj negatívne kľúčové slová, ktoré by ste mali vyhľadávať a vynechať z vašej SEO stratégie.

Negatívne kľúčové slová sú slová alebo frázy, ktoré by mali byť vylúčené z vašich reklám alebo kampaní, aby sa minimalizovali nežiaduce výsledky vyhľadávania. Tieto slová môžu byť nevhodné, nepodstatné alebo neprinášajú žiadnu hodnotu pre vaše podnikanie.

Napríklady negatívnych kľúčových slov:

  • Bezplatné – ak neposkytujete bezplatné služby alebo produkty
  • Recenzie – ak sa chcete vyhnúť negatívnym recenziám
  • Návod – ak neposkytujete návody na použitie

Je dôležité pravidelne vyhodnocovať vaše kľúčové slová a identifikovať negatívne kľúčové slová, ktoré by mohli ovplyvniť vašu online prítomnosť. Vylúčenie týchto slov vám môže pomôcť zlepšiť účinnosť vašich reklám a kampaní.

Pre viac informácií o kľúčových slovách navštívte Wikipedia.