Objem kategórie výrobkov

Objem kategórie produktov

Objem kategórie produktov je dôležitý ukazovateľ, ktorý pomáha obchodníkom a výrobcom pochopiť, aký podiel na trhu zaujíma určitá kategória produktov. Tento ukazovateľ sa zvyčajne mera v objeme predaných jednotiek alebo v hodnotách predaných produktov v danej kategórii.

Pre lepšie pochopenie, predstavme si príklad. Ak sme v kategórii elektroniky a objem tejto kategórie je 30% zo všetkých predaných elektronických produktov, znamená to, že táto kategória má veľký vplyv na trh a je veľmi populárna medzi spotrebiteľmi.

Na druhej strane, ak je objem kategórie produktov nízky, môže to znamenať, že daná kategória nie je veľmi obľúbená alebo má veľa konkurencie.

Je dôležité sledovať objem kategórie produktov, pretože nám to môže pomôcť pri rozhodovaní o stratégiách marketingu a predaja. Ak vieme, ktoré kategórie majú veľký objem, môžeme sa sústrediť viac na ich propagáciu a rozvoj.

Viac informácií o objeme kategórie produktov môžete nájsť na Wikipédii.