Oligopolné prostredie

Oligopolistické prostredie

Oligopol je trhová štruktúra, v ktorej je trh ovládaný malým počtom veľkých firiem. Tieto firmy majú schopnosť ovplyvňovať ceny a iné trhové podmienky. V dôsledku toho sa môže oligopolistické prostredie javiť ako konkurenčné, ale v skutočnosti je trh často kontrolovaný týmito veľkými hráčmi.

Príkladom oligopolistického prostredia môže byť trh s automobilmi. Veľké automobilky ako Volkswagen, Toyota a General Motors majú veľký podiel trhu a významný vplyv na ceny a inovácie v odvetví.

V oligopolistickom prostredí môžu byť podniky náchylné k vzájomným dohodám a kartelom, ktoré môžu mať negatívny vplyv na spotrebiteľov a hospodársku súťaž.

Je dôležité, aby vlády a regulačné orgány monitorovali oligopolistické trhy a zabezpečili, aby konkurencia zostala silná a spotrebitelia mali prístup k rôznym možnostiam a cenám.

Prečítajte si viac o oligopolistickom prostredí na Wikipédii.