Orientácia na svet

Svetová orientácia

Svetová orientácia, známa aj ako kompasová orientácia, je šport, ktorý spočíva v navigovaní sa v teréne pomocou mapy a kompasu. Cieľom je nájsť vyznačené kontrolné body v čo najkratšom čase.

Pre úspešné absolvovanie svetovej orientácie je potrebné mať dobrú znalosť orientačných symbolov na mape a schopnosť orientovať sa pomocou kompasu. Pretekári musia byť schopní rýchlo rozhodovať, kedy zvoliť najrýchlejšiu trasu k ďalšiemu kontrolnému bodu.

Svetová orientácia je veľmi populárna športová disciplína po celom svete a organizujú sa v nej rôzne súťaže od miestnych až po majstrovstvá sveta.

Príkladom veľkého podujatia v rámci svetovej orientácie je Svetový pohár v orientačnom behu, ktorý sa koná každý rok a zúčastňujú sa ho najlepší pretekári zo všetkých kútov sveta.

Pre viac informácií o svetovej orientácii navštívte Wikipédiu.