Perspektíva

Prospect

Prospect je termín, ktorý sa používa na označenie potenciálnych zákazníkov alebo klientov, ktorí prejavili záujem o produkt alebo službu, ale ešte nevykonali žiadny nákup. Ide o jednu z fáz predaja, kedy sa snažíme zaujať a presvedčiť potenciálneho zákazníka o hodnote nášho produktu alebo služby.

Prospect môže byť identifikovaný rôznymi spôsobmi, napríklad vyplnením online formulára, stiahnutím brožúry alebo prejavom záujmu o produkt na sociálnych médiách. Následne je dôležité s týmito potenciálnymi zákazníkmi komunikovať a postupne ich prevedieť cez fázy predaja až k samotnému nákupu.

Je dôležité mať jasne definovaný proces práce s prospectmi a efektívne manažovať ich konverziu na skutočných zákazníkov. Taktiež je dôležité neustále monitorovať a analyzovať správanie prospectov, aby sme mohli prispôsobiť naše marketingové a predajné aktivity.

Príklady:

  • Používanie emailových kampaní na oslovovanie potenciálnych zákazníkov
  • Personalizované ponuky pre prospectov na základe ich správania sa na webovej stránke
  • Online chat na webovej stránke na rýchlu komunikáciu s potenciálnymi zákazníkmi

Pre viac informácií o prospectoch a ich manažovaní navštívte Wikipédiu.