Pop-up prechodné

Pop-up prechodný

Pop-up prechodný je forma reklamy, ktorá sa zobrazuje na webových stránkach v samostatnom okne. Tieto reklamy sa zvyčajne objavujú nad obsahom stránky a často majú možnosť zavrieť ich kliknutím na krížik alebo tlačidlo zavrieť.

Pop-up prechodné reklamy môžu byť použité na rôzne účely, ako sú získavanie nových zákazníkov, propagácia produktov a služieb alebo zvýšenie návštevnosti webovej stránky. Avšak môžu byť aj považované za rušivé a môžu ovplyvniť používateľskú skúsenosť.

Napriek tomu, že pop-up prechodné reklamy majú svoje nevýhody, môžu byť účinným spôsobom, ako prilákať pozornosť používateľov a zvýšiť povědomie o značke.

  • Príklad 1: Webová stránka ponúka pop-up prechodné okno s ponukou na zľavu pri prvom nákupe.
  • Príklad 2: Ďalší príklad môže byť zobrazenie pop-up prechodného okna s prihlasovacím formulárom pre odber noviniek.

Ďalšie informácie o pop-up prechodných reklamách nájdete na Wikipédii.