Porovnávacia reklama

Porovnávacia reklama

Porovnávacia reklama je druh reklamy, ktorá priamo porovnáva vlastnosti alebo ceny produktov konkurenčných značiek. Tento druh reklamy je často kontroverzný, pretože môže spôsobiť spory medzi konkurenčnými firmami. Avšak, porovnávacia reklama môže byť účinným spôsobom, ako zdôrazniť výhody vlastných produktov v porovnaní s konkurenciou.

Sú dva typy porovnávacej reklamy. Prvým je explicitná porovnávacia reklama, kde sú konkurenčné značky priamo menované a porovnávané. Druhým typom je implicitná porovnávacia reklama, kde sa konkurencia nemenovanej porovnáva s vlastnými produktmi.

Príkladom porovnávacej reklamy je reklamná kampaň Pepsi vs. Coca-Cola, kde sa obidve značky priamo porovnávali vo svojich reklamách. Ďalším príkladom môže byť reklama automobilky Audi, ktorá porovnávala svoje vozidlá s konkurenčnými značkami v oblasti bezpečnosti.

Porovnávacia reklama môže pomôcť zákazníkom pri rozhodovaní sa medzi rôznymi značkami a produktmi. Avšak je dôležité, aby bola reklama pravdivá a neporovnávala produkty neobjektívne.

Pre viac informácií o porovnávacej reklame navštívte Wikipedia.