Priemerný čas zobrazenia

Priemerný čas zobrazenia:

Priemerný čas zobrazenia je dôležitým ukazovateľom pre webové stránky a videá. Určuje, koľko času návštevníci strávia na vašom obsahu. Čím dlhší je priemerný čas zobrazenia, tým väčšiu hodnotu má váš obsah pre publikum.

Pre lepšie pochopenie, priemerný čas zobrazenia sa počíta ako celkový čas, ktorý všetci návštevníci strávia na danej stránke alebo videu, delený počtom návštevníkov.

Napríklad, ak máte 100 návštevníkov a celkový čas strávený na vašej stránke je 1000 minút, potom je priemerný čas zobrazenia 10 minút.

Dôležitosť priemerného času zobrazenia: Ukazuje, či je váš obsah zaujímavý a priláka pozornosť návštevníkov Môže mať vplyv na pozíciu vo vyhľadávačoch, pretože vyšší priemerný čas zobrazenia môže byť považovaný za pozitívny signál pre kvalitný obsah Pomáha vám pochopiť správanie návštevníkov a prispôsobiť obsah ich potrebám

Pre zlepšenie priemerného času zobrazenia je dôležité mať kvalitný obsah, atraktívny dizajn a ľahko navigovateľnú stránku.

Pre viac informácií sa pozrite na Wikipedia.