Reklama medzi podnikmi

Obchodná reklama

Obchodná reklama, známa aj ako B2B reklama, je forma reklamy určená pre podniky, ktoré sa zameriavajú na komunikáciu so svojimi obchodnými partnermi. Cieľom tejto formy reklamy je zvyšovanie povedomia o značke, budovanie dôvery a zvyšovanie predaja medzi firmami.

Príkladom obchodnej reklamy môže byť spoločnosť, ktorá vytvára reklamné letáky a katalógy pre iné firmy, ktoré ich následne distribuujú svojim zákazníkom. Ďalším príkladom môže byť spoločnosť, ktorá poskytuje služby v oblasti informačných technológií a využíva online reklamné kampane na získanie nových obchodných partnerov.

S cieľom účinne osloviť cieľovú skupinu je dôležité mať presne definovaný obsah a kanály, prostredníctvom ktorých sa bude reklama šíriť. Dôležitou súčasťou obchodnej reklamy je tiež analyzovať výsledky kampaní a prispôsobiť stratégiu podľa potrieb a odozvy zákazníkov.

Prečítajte si viac o obchodnej reklame na Wikipédii.