Rutinizované reakčné správanie

Rutinizované reakčné správanie

Rutinizované reakčné správanie je termín používaný v psychológii na popis automatických odpovedí na určité podnety. Tieto reakcie sú naučené a vykonávajú sa bez potreby uvažovania alebo rozhodovania. Ľudia vykazujú rutinizované reakčné správanie v mnohých situáciách, predovšetkým v bežných každodenných činnostiach.

Príkladom rutinizovaného reakčného správania môže byť napríklad automatické zatváranie dverí auta po tom, čo vodič vystúpi. Iným príkladom môže byť reakcia na zvonenie telefónu – väčšina ľudí automaticky zdvihne slúchadlo bez toho, aby sa zamysleli nad tým, či chcú alebo nie chcú hovoriť s volajúcim.

Rutinizované reakčné správanie môže byť užitočné v situáciách, kde je potrebné rýchlo a efektívne reagovať na daný podnet. Avšak môže mať aj negatívne dôsledky, keď sa jedinec nevenuje dostatočnú pozornosť situácii a vykonáva automatické správanie bez toho, aby premýšľal o dôsledkoch.

Je dôležité uvedomovať si, kedy a ako často vykazujeme rutinizované reakčné správanie a snažiť sa ho prípadne ovplyvniť alebo zmeniť, ak to bude potrebné.

Zdroj:

Pre viac informácií sa pozrite na článok na Wikipédii o rutinizovanom správaní.