Tagline

Tagline

HTML (HyperText Markup Language) je základným stavebným kameňom webu. Pomocou HTML kódu môžeme vytvoriť stránky, ktoré obsahujú text, obrázky, odkazy a iné prvky.

HTML kód sa skladá z rôznych značiek, ktoré definujú štruktúru a obsah webu. Napríklad, značka <h2> sa používa na nadpis druhej úrovne, zatiaľ čo značka <p> definuje odstavec textu.

Okrem toho, značka <li> sa používa na vytvorenie zoznamu položiek, zatiaľ čo <strong> sa používa na zvýraznenie textu.

Ak chcete zistiť viac o HTML, navštívte Wikipedia.