TOS

Podmienky používania služby

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „TOS“) upravujú vzťah medzi poskytovateľom služieb a jeho zákazníkmi. Pred použitím našich služieb sa uistite, že ste si prečítali a porozumeli týmto podmienkam.

Príklady podmienok, ktoré sa musíte riadiť:

  • Pri registrácii na našej webovej stránke sú vaše osobné údaje chránené v súlade s platnými zákonnými predpismi.
  • Platba za služby sa musí vykonať vopred a v súlade s dohodnutými podmienkami.
  • Zákazník je zodpovedný za ochranu svojho účtu a hesla a nesmie ich poskytnúť tretím osobám.

Porušenie týchto podmienok môže viesť k zablokovaniu prístupu k našim službám alebo k iným sankciám, ktoré sú uvedené v TOS.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa našich Všeobecných obchodných podmienok, neváhajte nás kontaktovať.

Zdroj: Všeobecné obchodné podmienky na Wikipédii