Betygspoäng

Betygsättningssystem

I många sammanhang används olika betygsättningssystem för att bedöma prestationer eller kvaliteten på olika produkter eller tjänster. Ett vanligt förekommande betygsättningssystem är en skala från 1 till 10, där 1 är lägsta betyg och 10 är högsta betyg.

Exempel på betygsskala:

  • 1 – Mycket dåligt
  • 3 – Dåligt
  • 5 – Medel
  • 7 – Bra
  • 10 – Mycket bra

Det finns också andra betygsättningssystem som använder bokstäver eller symboler istället för siffror. Oavsett vilket system som används är syftet att ge en tydlig bedömning av något.

För mer information om betygsättningssystem, besök Wikipedia.