Borttagning av produkt

Produktborttagning

När det kommer till att ta bort en produkt från marknaden finns det flera olika anledningar till varför detta kan behöva göras. Det kan vara på grund av att produkten inte längre säljer bra eller att den har blivit föråldrad. Oavsett anledning är det viktigt att genomföra processen på ett korrekt sätt för att undvika eventuella konsekvenser.

Några exempel på varför en produkt kan tas bort är om det har upptäckts att den är farlig för konsumenterna eller om det finns en ny och förbättrad version av produkten som ska ersätta den gamla. Det kan också handla om att företaget vill fokusera på andra produkter och därmed väljer att ta bort en som inte längre är lönsam.

När en produkt tas bort från marknaden är det viktigt att kommunicera detta tydligt till kunderna för att undvika förvirring. Det kan även vara klokt att erbjuda ersättningsprodukter eller rabatter för att underlätta övergången för kunderna.

Exempel på produkter som har tagits bort från marknaden:

  • Google Glass
  • Microsoft Zune
  • Kodak filmkameror

För mer information om produktborttagning, besök Wikipedia.