CPE

Vad är CPE?

CPE står för Common European Framework of Reference for Languages och är en standard för att bedöma språkkunskaper inom europeiska språk. Den utvecklades av Europarådet och används för att bedöma och jämföra språkkunskaper på en skala från A1 (nybörjare) till C2 (mästare).

CPE-testet är avsett för personer som har en mycket hög nivå av engelska språkkunskaper och vill bevisa sin förmåga att använda språket på en avancerad nivå. Det testar fyra färdigheter: läsförståelse, skrivförmåga, hörförståelse och muntlig kommunikation.

Exempel på CPE-nivåer:

  • A1: Nybörjare, kan förstå och använda enkla fraser
  • B2: Avancerad, kan delta i diskussioner och förstå komplexa texter
  • C2: Mästare, kan tala och skriva flytande och utan ansträngning

Att ha en CPE-certifiering kan öppna dörrar till arbete, utbildning och möjligheter att arbeta och studera i engelsktalande länder.

Om du är intresserad av att ta CPE-testet kan du läsa mer på Wikipedia.