Eget kapital

Vad är equity?

Equity, eller eget kapital på svenska, är ett begrepp inom ekonomi som syftar på ägarnas intresse i ett företag. Det representerar skillnaden mellan tillgångar och skulder i företaget, och visar därmed hur mycket ägarna skulle få om företaget såldes och alla skulder betalades av.

Equity kan också användas för att beskriva rättvisan eller rättvisan i en situation, till exempel när det gäller fördelningen av resurser eller möjligheter.

Exempel på equity kan vara aktier i ett företag, investeringar i fastigheter eller andra tillgångar som ägs av en individ eller organisation.

Fördelar med equity

En av fördelarna med att ha equity är att ägarna har en direkt koppling till företagets framgång. Om företaget går bra kan ägarna förvänta sig att få utdelning eller se värdet på deras kapital öka.

Equity kan också ge ägarna en större röst i företagets beslut och styrning, jämfört med skuldfinansiering där långivare kan ha större inflytande.

Exempel på equity

  • Aktieägare i ett publikt företag äger equity genom sina aktieinnehav.
  • En privatperson som äger sitt eget hem har equity i form av värdet på huset minus eventuella lån.
  • En entreprenör som investerar sina egna pengar i sitt företag har equity i verksamheten.

För mer information om equity, besök Wikipedia.