Hänvisning

Vad är en remiss?

En remiss är en formell begäran eller uppmaning från en auktoritet att en person eller organisation ska hänvisa en fråga, ett ärende eller en patient till en annan auktoritet för bedömning eller åtgärd. Det är vanligt inom sjukvården där läkare kan skicka en remiss till en specialistläkare för vidare utredning eller behandling.

Hur fungerar en remiss?

När en remiss skickas så inkluderas vanligtvis relevant information om ärendet eller patienten som behöver bedömas av den mottagande auktoriteten. Det kan vara tidigare medicinsk historik, symptom, testresultat eller annan relevant information som underlättar bedömningen.

Exempel på remisser:

  • En läkare skickar en remiss till en röntgenavdelning för att få en bild av en patients skadade ben.
  • En tandläkare skickar en remiss till en käkkirurg för att patienten behöver en tandoperation.

För mer information om remisser, besök Wikipedia.