Produkteliminering

Produkteliminering

Produkteliminering är en process där ett företag väljer att avbryta produktionen eller försäljningen av en viss produkt. Det kan bero på olika faktorer såsom låg försäljning, förändrade marknadsförhållanden eller att produkten inte längre passar in i företagets strategi.

Det finns olika strategier för produkteliminering, bland annat att helt avbryta produktionen och sälja ut befintliga lager, eller att ersätta produkten med en ny och förbättrad version. En annan strategi kan vara att sälja produktens tillgångar eller att licensiera ut teknologin till ett annat företag.

Några exempel på kända produkter som har eliminierats är Google Glass, Microsoft Zune och Coca-Colas New Coke. Dessa produkter hade alla olika anledningar till varför de togs bort från marknaden, men det visar på vikten av att kontinuerligt utvärdera och justera produktsortimentet.

Sammanfattningsvis är produkteliminering en viktig del av företagsstrategin för att säkerställa lönsamhet och konkurrenskraft på marknaden.

Källa: Wikipedia