Skapande av koncept

Concept generation

När det gäller produktutveckling är konceptgenerering en viktig fas där olika idéer och koncept skapas för att möta behoven hos kunder och marknaden. Det innebär att generera flera olika koncept för att sedan välja det mest lämpliga att gå vidare med.

Genom att använda olika kreativa tekniker som brainstorming, mind mapping och prototyping kan teamet komma på innovativa och unika koncept. Det är viktigt att ha en öppen och kreativ inställning för att generera så många idéer som möjligt.

När koncepten har genererats kan de utvärderas utifrån olika kriterier som kostnad, kvalitet och behov hos kunderna. Det mest lämpliga konceptet väljs sedan för att gå vidare till nästa fas i produktutvecklingsprocessen.

Några exempel på konceptgenereringstekniker:

  • Brainstorming
  • Mind mapping
  • Prototyping

Genom att använda dessa tekniker kan produktutvecklingsteamet skapa innovativa och framgångsrika produkter som möter kundernas behov på bästa sätt.

För mer information om konceptgenerering, besök Wikipedia.