Spårning av webbadresser

URL-spårning: Vad är det och varför är det viktigt?

URL-spårning är en viktig del av marknadsföring på internet. Det innebär att man samlar in data om hur besökare interagerar med en webbplats genom att spåra deras beteende via URL:er.

Genom att använda URL-parametrar kan man skapa unika länkar för olika kampanjer eller annonser. På så sätt kan man enkelt mäta effektiviteten av varje marknadsföringsinsats och få insikt i vilka strategier som fungerar bäst.

Exempel på URL-parametrar är utm_source (källa), utm_medium (medium) och utm_campaign (kampanj). Genom att lägga till dessa i en URL kan man se var besökare kommer ifrån och hur de hittade till webbplatsen.

Genom att använda URL-spårning kan man optimera sin marknadsföring och öka sin ROI (return on investment). Det är ett kraftfullt verktyg som kan hjälpa företag att fatta informerade beslut om sin marknadsföringsstrategi.

Exempel på URL-spårning:

För mer information om URL-spårning, besök Wikipedia.