SSP

SSP

SSP står för Social Security Number och är ett identifikationsnummer som används i USA för att identifiera individer för skatteändamål. Det är ett unikt nummer som utfärdas av Social Security Administration till amerikanska medborgare, permanenta invånare och vissa icke-medborgare som är auktoriserade att arbeta i USA.

SSP-numret består av nio siffror och används främst för att spåra individers inkomster och samla in socialförsäkringsbidrag. Det används också för att bevilja förmåner som socialförsäkring och Medicare.

Exempel på ett SSP-nummer: 123-45-6789

Det är viktigt att skydda sitt SSP-nummer och endast dela det med pålitliga parter för att undvika identitetsstöld och bedrägerier.

För att läsa mer om SSP, besök Wikipedia.