ZMOT

ZMOT – Zero Moment of Truth

ZMOT, eller Zero Moment of Truth, är en marknadsföringsmodell som fokuserar på det ögonblick då en konsument söker information om en produkt eller tjänst online innan de tar ett köpbeslut. Detta ögonblick sker vanligtvis innan konsumenten har haft någon fysisk interaktion med varan eller tjänsten.

Genom att förstå ZMOT och dess påverkan på konsumentbeteende kan företag skapa strategier för att fånga konsumenternas uppmärksamhet och påverka deras köpbeslut. Ett exempel på ZMOT är när en konsument söker på recensioner och omdömen om en produkt innan de bestämmer sig för att köpa den.

För att dra nytta av ZMOT är det viktigt för företag att synas på relevanta plattformar och skapa trovärdig och användbar information för konsumenterna. Genom att vara närvarande under ZMOT kan företag påverka konsumenternas beslut och öka sina chanser att konvertera dem till kunder.

Läs mer om ZMOT på Wikipedia