Black box-algoritme

Black box algoritme

En black box algoritme er en teknik inden for datalogi, hvor input, output og den interne logik i algoritmen ikke er synlig for brugeren. Brugeren kender kun input og output, og hvordan algoritmen behandler dataene er skjult.

Et eksempel på en black box algoritme er en sorteringsalgoritme, hvor brugeren kun giver en liste med tal som input og får en sorteret liste som output. Brugeren ved ikke, hvordan algoritmen sorterer tallene internt.

En anden type black box algoritme er en machine learning model, hvor input er træningsdata og output er forudsigelser baseret på disse data. Brugeren kender ikke den interne logik i modellen, kun dens evne til at lave forudsigelser.

Black box algoritmer kan være nyttige, da de gør komplekse beregninger nemmere for brugeren. Dog kan de også være problematiske, da manglende gennemsigtighed kan gøre det svært at forstå, hvordan algoritmen træffer beslutninger.

For mere information om black box algoritmer, se Wikipedia.