Bobleplan

Bubble plan

En bubble plan er en visuel repræsentation af en tidsplan, der bruges til at organisere opgaver og aktiviteter i en boblestruktur. Hver boble repræsenterer en opgave eller aktivitet, og forbindelser mellem boblerne viser afhængigheder eller forhold mellem dem.

For eksempel kan en bubble plan bruges til at planlægge et projekt, hvor hver boble repræsenterer en specifik opgave, og forbindelserne viser, hvordan opgaverne er forbundet og afhængige af hinanden. Dette gør det nemmere at forstå kompleksiteten af projektet og identificere potentielle flaskehalse.

Bobleplaner er også nyttige til at visualisere tidsplaner for komplekse opgaver eller aktiviteter, da de giver et hurtigt overblik over, hvilke opgaver der skal udføres, og i hvilken rækkefølge de skal udføres.

Eksempel på en bubble plan:

  • Task 1: Research
  • Task 2: Planning
  • Task 3: Execution
  • Task 4: Testing

Disse opgaver er forbundet i en bubble plan, hvor hver opgave afhænger af den foregående for at kunne fuldføres.

For mere information om bubble planer, kan du besøge Wikipedia.