Bubble plan

Bubble plan

Plan bąbelkowy, zwany również planem bąbelkowym, to strategia inwestycyjna, która polega na inwestowaniu w aktywa, które są uważane za przewartościowane z powodu spekulacyjnej bańki cenowej. Inwestorzy, którzy stosują plan bąbelkowy, starają się zarabiać na wzroście cen aktywów, które są „napompowane” przez spekulacyjne oczekiwania, a następnie sprzedają je przed ich gwałtownym spadkiem wartości.

Przykładem aktywów, które były uważane za bąbelki w przeszłości, są akcje technologiczne w czasie bańki internetowej w latach 90. czy nieruchomości podczas kryzysu finansowego w 2008 roku.

Strategia planu bąbelkowego może być ryzykowna, ponieważ trudno jest przewidzieć, kiedy bańka cenowa pęknie i ceny aktywów zaczną spadać. Jednakże, jeśli inwestor potrafi sprzedać swoje aktywa w odpowiednim momencie, może osiągnąć znaczne zyski.

Przykłady strategii planu bąbelkowego:

  • Inwestowanie w kryptowaluty podczas hossy na rynku cyfrowych aktywów.
  • Zakup akcji spółek technologicznych w okresie spekulacyjnego wzrostu.

Plan bąbelkowy jest jedną z wielu strategii inwestycyjnych i wymaga ostrożności oraz umiejętności analizy rynkowej.

Źródło: Wikipedia