Liste over nøgleelementer

Liste over nøglelementer

Her er en liste over vigtige elementer, der kan hjælpe dig med at forstå emnet bedre:

  • HTML: HyperText Markup Language er det grundlæggende sprog, der bruges til at oprette websider. Det består af forskellige tags og attributter, der strukturerer indholdet.
  • Tags: Tags er de elementer, der bruges til at definere strukturen og layoutet af en webside. De starter med et < og slutter med et > tegn. F.eks. <p> for en afsnit.
  • Attributter: Attributter giver yderligere oplysninger om et HTML-element. De tilføjes normalt til starttagget og har en værdi. F.eks. src=”billede.jpg” for at angive kildefilen til et billede.

For mere information om HTML, kan du besøge Wikipedia.