Lista kluczowych elementów

Lista głównych elementów

Poniżej znajdziesz listę kluczowych elementów:

  • Nagłówek – jest to element HTML używany do określenia tytułu sekcji lub strony.
  • Akapit – służy do formatowania tekstu w formie bloków zawierających treść.
  • Lista – pozwala na wyświetlanie elementów w formie punktowanej lub numerowanej.
  • Pogrubienie – stosowane do wyróżnienia ważnych słów lub fraz.

Przykładowy kod HTML dla pogrubienia:

<strong>To jest tekst pogrubiony</strong>

Więcej informacji na temat elementów HTML znajdziesz na Wikipedii.