Overførsel af effekter

Carry-over effekter

Carry-over effekter refererer til den effekt, som en behandling har på en senere behandlingsfase. Dette kan forekomme, når en tidligere behandling stadig har en indflydelse på resultaterne af en senere behandling.

Et eksempel på carry-over effekter kan være i en medicinsk forsøgsundersøgelse, hvor patienter modtager forskellige behandlinger i forskellige faser af forsøget. Hvis en tidligere behandling påvirker resultaterne af en senere behandling, kan det resultere i carry-over effekter.

Det er vigtigt at være opmærksom på carry-over effekter i forskning og forsøg, da det kan påvirke validiteten og pålideligheden af resultaterne. Forskere skal være opmærksomme på potentielle carry-over effekter og tage hensyn til dem i deres analyse.

For yderligere information om carry-over effekter, kan du besøge Wikipedia.