Siirtovaikutukset

Kantava vaikutus

Kantava vaikutus, eli carry-over effect, viittaa tilanteeseen, jossa jonkin tapahtuman vaikutukset jatkuvat tai siirtyvät seuraavaan tapahtumaan. Tämä ilmiö voi esiintyä esimerkiksi markkinoinnissa, psykologiassa tai koulutuksessa.

Yksi esimerkki kantavasta vaikutuksesta on mainoskampanja, joka vaikuttaa kuluttajan ostopäätökseen vielä pitkään kampanjan päättymisen jälkeen. Tämä ilmiö voi johtua mainoksen jättämästä positiivisesta mielikuvasta tai bränditunnettuuden kasvusta.

Toinen esimerkki kantavasta vaikutuksesta on koulutuksessa opitun tiedon siirtyminen seuraavaan oppimistilanteeseen. Jos opittua tietoa ei pystytä soveltamaan käytäntöön tai jos oppimisympäristö muuttuu, kantava vaikutus voi olla heikompi.

Esimerkkejä kantavista vaikutuksista: Markkinointikampanja vaikuttaa kuluttajan ostopäätökseen pitkään kampanjan jälkeen Oppimistilanteessa opitut tiedot siirtyvät seuraavaan oppimistilanteeseen

Jos haluat lukea lisää kantavista vaikutuksista, voit tutustua aiheeseen Wikipedia-sivustolla.