Teknisk Q-sort

Q-sort teknik

Q-sort teknikken er en metode til at evaluere og rangere subjektive meninger eller holdninger. Den bruges ofte i psykologi og andre samfundsvidenskabelige discipliner til at måle en persons synspunkter på et givet emne.

Under Q-sort processen får deltagerne en række udsagn eller påstande, som de skal vurdere og rangere efter deres egne præferencer. Dette kan gøres ved at placere udsagnene i en skala fra mest enig til mest uenig, eller ved at fordele dem i grupper efter relevans.

Et eksempel på Q-sort teknikken kunne være at bede deltagere om at rangere forskellige udsagn om klimaforandringer, såsom “klimaforandringer er menneskeskabte” eller “klimaforandringer er en naturlig cyklus”. Deltagerne ville så sortere udsagnene efter deres egne holdninger og overbevisninger.

Q-sort teknikken er en nyttig metode til at analysere komplekse holdninger og synspunkter, da den giver mulighed for en mere nuanceret og detaljeret evaluering end traditionelle spørgeskemaer eller interviews.

For mere information om Q-sort teknikken, kan du besøge Wikipedia.