Technické triedenie Q

Q-sort technika

Q-sort technika je metóda používaná na zisťovanie subjektívnych názorov a preferencií ľudí. Táto technika sa používa najmä v psychológii, sociológii a iných spoločenských vedách.

Pri použití Q-sort techniky je respondentovi zvyčajne prezentovaný zoznam tvrdení alebo výrokov, ktoré sa týkajú určitého fenoménu. Respondent má za úlohu zoradiť tieto výroky podľa toho, ako sú pre neho dôležité alebo relevantné. Zoradenie sa zvyčajne vykonáva na škále od „najmenej dôležité“ po „najdôležitejšie“.

Príkladom použitia Q-sort techniky môže byť zisťovanie preferencií spotrebiteľov voči rôznym značkám výrobkov. Respondenti by mohli byť požiadaní, aby zoradili rôzne značky podľa toho, aké sú pre nich dôležité rysy, ako je cena, kvalita, dizajn atď.

Výhodou Q-sort techniky je možnosť získať detailné informácie o preferenciách a hodnotách respondentov, ktoré by iné metódy nemuseli odhaliť. Navyše, táto metóda je relatívne jednoduchá a rýchla na použitie.

Ak chcete získať viac informácií o Q-sort technike, navštívte Wikipédiu .