Vertikal integration

Vertikal integration

Vertikal integration i erhvervsøkonomi refererer til en strategi, hvor en virksomhed ejer og kontrollerer flere trin af produktions- eller distributionsprocessen. Dette kan omfatte alt fra råvareproduktion til detailhandel.

Et eksempel på vertikal integration er en bilproducent, der ejer både et støberi til produktion af metaldele og et detailhandelsnetværk til salg af biler direkte til forbrugerne. Ved at integrere disse forskellige trin i værdikæden kan virksomheden opnå stordriftsfordele, bedre kontrol over kvaliteten og større indflydelse på prisdannelsen.

Et andet eksempel er et medieselskab, der ejer både tv-kanaler og produktionsselskaber. Dette giver virksomheden mulighed for at producere indhold internt og distribuere det gennem sine egne kanaler, hvilket kan øge konkurrenceevnen og indtjeningen.

Vertikal integration kan dog også have ulemper, såsom øget kompleksitet og risiko samt mulig begrænsning af konkurrence og innovation på markedet.

For mere information, se Wikipedia-artiklen om vertikal integration.