Vertikálna integrácia

Vertikálna integrácia

Vertikálna integrácia je stratégia, ktorá sa používa v oblasti podnikania a znamená spojenie rôznych úrovní výrobného procesu pod jedným vlastníkom. Tento koncept je často používaný v rôznych odvetviach, ako je napríklad automobilový priemysel alebo potravinársky priemysel.

Existujú dva hlavné typy vertikálnej integrácie:

  1. Spätná vertikálna integrácia – keď spoločnosť ovláda dodávateľov surovín alebo komponentov, čo jej umožňuje mať väčšiu kontrolu nad kvalitou a cenou týchto zdrojov.
  2. Vpredná vertikálna integrácia – keď spoločnosť ovláda distribučné kanály alebo maloobchodné predajne, čo jej umožňuje mať priamy prístup k zákazníkom a zvýšiť efektivitu predaja.

Príkladom vertikálnej integrácie môže byť automobilový výrobca, ktorý vlastní aj výrobné závody na výrobu súčiastok a tiež predajné salóny, kde ponúka svoje vozidlá priamo zákazníkom.

Vertikálna integrácia môže mať mnoho výhod, ako je znižovanie nákladov, zlepšovanie kontroly nad procesmi a zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti.

Pre viac informácií o vertikálnej integrácii navštívte Wikipedia.