Αδειοδότηση

Άδειες

Οι άδειες αναφέρονται στις διατάξεις που διέπουν τη χρήση ή τη διάθεση κάποιου αντικειμένου. Στον κόσμο της πληροφορικής και του λογισμικού, οι άδειες είναι ένα σημαντικό θέμα που καθορίζει τις συνθήκες χρήσης και διάθεσης του λογισμικού.

Ένα παράδειγμα δημοφιλούς άδειας λογισμικού είναι η GNU General Public License (GPL). Αυτή η άδεια επιτρέπει την ελεύθερη χρήση, αναδιανομή και τροποποίηση του λογισμικοώ κάτω από συγκεκριμένους όρους.

Άλλες δημοφιλείς άδειες λογισμικού περιλαμβάνουν την MIT License, την Apache License και την Creative Commons License.

Παραδείγματα Άδειας:

  • GNU General Public License (GPL)
  • MIT License
  • Apache License
  • Creative Commons License

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε τη σελίδα Wikipedia – Software License.