Licencjonowanie

Licencjonowanie

Licencjonowanie odnosi się do procesu udzielenia lub otrzymania licencji na korzystanie z określonych praw autorskich, patentów lub innych własności intelektualnej. Licencje mogą być używane w różnych dziedzinach, takich jak oprogramowanie, muzyka, filmy, książki i wiele innych.

Istnieje wiele różnych rodzajów licencji, które określają warunki korzystania z danego utworu lub produktu. Na przykład, licencje Creative Commons pozwalają autorom udostępniać swoje dzieła z określonymi ograniczeniami, takimi jak wymóg uznania autorstwa lub zakaz wykorzystania komercyjnego.

Przykłady licencji obejmują:

  • GNU General Public License (GPL) – licencja stosowana w oprogramowaniu open source, która zapewnia użytkownikom prawo do przeglądania, modyfikowania i udostępniania kodu źródłowego.
  • Music Performance Rights Organization (PRO) – organizacja, która udziela licencji na publiczne wykonywanie utworów muzycznych i gromadzi opłaty za korzystanie z tych utworów.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat licencjonowania, zapraszamy do odwiedzenia Wikipedia – Licencjonowanie.